شنبه تا چهارشنبه 09:00-17:00
شماره تلفن : 9358947406+

طراحی سایت صـ ونا قائم

صـ ونا قائم متولد تهران، هنرمند، نقاش و طراح پارچه است که سال های زیادی در زمینه های مختلف، فعالیت های درخشانی داشته است. فعالیت های ایشان هم اکنون متمرکز بر طراحی و بافت پارچه های منحصر بفرد با دستگاه های سنتی و دست باف است. تحقیق در حوزه پارچه های سنتی و جمع آوری نمونه های شاخص از دیگر فعالیت های سونا قائم است.

مشاهده وب سایت

سایر پروژه ها :